Thursday, March 10, 2011

கொங்குநாடு முன்னேற்ற கழகம் அறிவிப்பு


கொமுக  தலைவர் பெஸ்ட் S . ராமசாமி 100 கோடி, பொது செயலாளர் ER
ஈஸ்வரன் 100 கோடி மற்றும் சக்கரை ஆலை லைசென்ஸ் & சாராய ஆலை லைசென்ஸ்
பெற்றுக் கொண்டு தி.மு.க.,வுடன் கூட்டணி என்று சிலர் செய்திகளை பரப்பினர்,
இந்த புகார்களை நிருபித்தால் 10 கோடி பரிசு மற்றும் தலைவர், செயலாளர்
பதவியிலிருந்து விலகத்தயார்...
 

No comments:

Post a Comment